Stichtingsinformatie

KvK nummer 83903429
Stichting is een rechtspersoon met RSIN 863027465

Stichting Fietsmaatjes Borne heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van de Stichting Fietsmaatjes Borne